Bezpieczne wakacyjne piątki na przejazdach kolejowo-drogowych

Wręczanie ulotki kampanijnej kierowcy samochodu

Blisko sześćset akcji informacyjnych „Bezpieczny piątek” zorganizowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. To cykl edukacyjny organizowany w całej Polsce przez koordynatorów kampanii w każdy wakacyjny piątek na najbardziej ruchliwych przejazdach w kraju oraz wzdłuż torów, gdzie występują tzw. „dzikie przejścia”.

Akcja pn. „Bezpieczny piątek” ma za zadanie przypomnieć każdemu uczestnikowi ruchu, że obowiązkiem jest postępowanie zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem – to ono gwarantuje bezpieczeństwo na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Tegoroczna inicjatywa rozpoczęła się 21 czerwca i trwała do końca sierpnia.

Ponad 400 upomnień i 110 mandatów

W tym roku, podczas 11 wakacyjnych tygodni przeprowadzono 573 akcje. Przedstawiciele PLK dystrybuowali specjalnie przygotowane materiały ze wskazówkami i wzorami prawidłowych zachowań na terenach kolejowych oraz rozmawiali z kierowcami o bezpieczeństwie. Łącznie, kierowcom i pieszym, rozdano ponad 43 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Nie obyło się też bez kar. Zaangażowani w akcję funkcjonariusze policji oraz Straży Ochrony Kolei obserwowali i reagowali na negatywne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Tegoroczne wspólne kontrole zakończyły się udzieleniem 431 pouczeń i ukaraniem 110 osób mandatami. Ponadto w trakcie „Bezpiecznych piątków” przeprowadzono 887 kontroli trzeźwości oraz ujęto 2 nietrzeźwych kierowców.

W zakończone wakacje (lipiec-sierpień 2019) kierowcy spowodowali 30 wypadków i kolizji. Poza brakiem rozsądku, najczęstszymi wykroczeniami kierowców były: ignorowanie znaku STOP, próba przejechania pod zamykającymi się rogatkami bądź omijanie półrogatek. Aż 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych to skutek łamania przepisów.

#ŻółtaNaklejkaPLK

W tym roku, PLK przekazywała również dodatkowe informacje o żółtych naklejkach umieszczonych na przejazdach, które mogą uratować życie. Na każdej z nich są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym i po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia - specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów na tej linii.

„Bezpieczne piątki” to akcja, która ma ograniczyć niepotrzebne tragedie oraz utrudnienia w ruchu kolejowym. Dzięki niej każde wakacje mogą być bezpieczniejsze. Więcej informacji na temat kampanii