A

patrz kategorie przejazdów

A-10

znak przejazd kolejowy bez zapór

A-9

znak przejazd kolejowy z zaporami

Ambasadorka bezpieczeństwa

to kobiecy głos rozsądku, który jest dla nas ważnym nośnikiem wiedzy i mądrości. Za jej pośrednictwem chcemy przekonać kierowców, że pośpiech i brawura to śmiertelni wrogowie, nie tylko na przejazdach kolejowo-drogowych.

B

patrz kategorie przejazdów

B-20

określenie znaku „STOP”

Brawura

jeden z największych wrogów bezpieczeństwa. Kierowcy brawurowi często myślą, że są odważni i sprytni, ryzykując na przejazdach kolejowo-drogowych życiem swoim i innych.

C

patrz kategorie przejazdów

Ciężko ranny

osoba, która w wyniku poważnego wypadku doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w następstwie tego była hospitalizowana przez ponad 24 godziny, wyłączając osoby, które próbowały popełnić samobójstwo

Czoło pociągu

tak nazywany jest początek składu kolejowego. Czoło pociągu jest przeważnie elementem, który kierowca może najwcześniej dostrzec zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego.

D

patrz kategorie przejazdów

Dróżnik przejazdowy

to pracownik kolei, którego obowiązkiem jest obsługa przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. Do jego obowiązków należy opuszczanie i podnoszenie rogatek, uruchamianie sygnalizacji świetlnej, zgłaszanie usterek i obserwacja pojazdów na przejeździe. Jego poleceń muszą bezwzględnie przestrzegać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Należy pamiętać, że także na przejazdach strzeżonych przez dróżnika wskazane jest zachowanie wzmożonej ostrożności. Mógł on zasłabnąć, albo urządzenia mogły ulec awarii, dlatego każdy kierowca zawsze przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg.

E

patrz kategorie przejazdów

Edukacja

jedna z podstawowych misji kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd”. Staramy się edukować całe społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Przeprowadzamy prelekcje dla instruktorów nauki jazdy, odwiedzamy również szkoły, żeby od małego przyszłym kierowcom wpajać dobre nawyki. Dobrze wyedukowane społeczeństwo, to społeczeństwo bezpieczne.

F

patrz kategorie przejazdów

G-3

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym

G-4

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym

Gry edukacyjne

W ramach kampanii "Bezpieczny Przejazd” przygotowujemy gry planszowe, gry mobilne, a także wiele innych zabaw oraz aplikacje VR pozwalające przenieść się w okolice wirtualnych przejazdów kolejowo-drogowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z wiedzą należy dotrzeć jak najwcześniej, dlatego edukacja poprzez zabawę jest dla nas wyjątkowo ważna.

Hamowanie

dla maszynisty pociągu jest to czynność wyjątkowo trudna. Ze względu na swoją ogromną masę, droga hamowania rozpędzonego pociągu to nawet 1300 metrów. Dlatego to kierowcy muszą zachować ostrożność na przejazdach kolejowo-drogowych. Maszynista, nawet kiedy zauważy przeszkodę z daleka, nie zdąży zatrzymać pociągu na czas.

Kategorie przejazdów

przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce dzielą się na różne kategorie. Przejazdy kategorii A to takie, na których ruchem steruje wyspecjalizowany pracownik kolei. Na przejazdach kategorii B ruch jest kierowany przez samoczynne systemy przejazdowe, wyposażone w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy. Na przejazdach kategorii C nie znajdziemy rogatek, ruchem sterują wyłącznie samoczynne sygnalizatory świetlne. Przejazdy kat. D są wyposażone w krzyż św. Andrzeja. Kategoria E to przejścia użytku publicznego, mogą być wyposażone w sygnalizację świetlną, rogatki, kołowrotki, barierki lub labirynty. Ostatnią kategorią jest kat. F, przynależna przejazdom i przejściom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych.

Kolizja

zdarzenie, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów.

Krzyż świętego Andrzeja

Czteroramienny krzyż zapowiada przejazd jednotorowy, sześcioramienny informuje, że są co najmniej dwa tory. Ten znak wyznacza również miejsce, w którym należy zatrzymać się przed przejazdem.

Mądrość

niezwykle pożądana cecha u kierujących pojazdami. Na przejazdach kolejowo-drogowych sprawia, że wiedzą jak się zachować i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opuszczone rogatki

blokują wjazd na przejazd kolejowo-drogowy i informują kierowców, że zaraz nadjedzie pociąg. Podejmowane czasami przez nierozważnych kierowców próby omijania ich slalomem są prostą drogą do śmierci!

Przejazd kolejowo-drogowy

skrzyżowanie w jednym poziomie torów lub bocznicy kolejowej z drogą. Jeśli skrzyżowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego i/lub rowerowego, wówczas nazywane jest przejściem. Przejazdy i przejścia rowerowe umożliwiają bezpieczne przekraczanie torów, pod warunkiem że ich użytkownicy stosują się do obowiązujących przepisów.

Quiz

sposób na sprawdzenie swojej wiedzy z danej dziedziny. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy quiz „Bezpiecznego Przejazdu”, w którym odpowiadacie na pytania z zakresu bezpieczeństwa na kolei.

Rogatka

potocznie nazywana szlabanem, jest zespołem urządzeń złożonym najczęściej z napędu rogatkowego i drąga rogatkowego, zamykającym ruch na przejeździe lub przejściu kolejowo-drogowym. Na napędzie rogatkowym od 2018 roku można znaleźć Żółtą Naklejkę PLK.

Słupki wskaźnikowe

słupki z czerwonymi kreskami, które wskazują nam odległość od przejazdu kolejowo-drogowego. Słupek z trzema kreskami ustawiany jest wspólnie ze znakiem ostrzegawczym, słupek z dwoma w 2/3 odległości pomiędzy przejazdem a znakiem ostrzegawczym, a słupek z jedną kreską w 1/3 tej odległości. Dokładna odległość w metrach jest uzależniona od dopuszczalnej prędkości na drodze i warunków technicznych drogi.

Sygnalizator przejazdowy

na przejazdach kolejowych kategorii B oraz C nakazuje kierowcy zatrzymanie samochodu w związku z nadjeżdżającym pociągiem. Kiedy świeci się czerwone światło na sygnalizatorze, pod żadnym pozorem nie wolno wjeżdżać na przejazd, nawet jeśli rogatki są otwarte.

Sygnał dźwiękowy

maszynista nadaje go zbliżając się do przejazdu lub przejścia kolejowo-drogowego. Ostrzega innych uczestników ruchu o zbliżającym się pociągu.

Tor

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pociągu.

Trójkąt widoczności

odległość, z jakiej kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego ma szansę zobaczyć nadjeżdżający pociąg. W normalnych warunkach kierujący samochodem powinien mieć możliwość zauważenia pojazdu szynowego znajdując się przynajmniej 20 metrów od torów. Czasami, ze względu na specyfikę miejsca, osiągnięcie takiej widoczności nie jest możliwe, wówczas obowiązkowo przy przejeździe kategorii D ustawiany jest znak „STOP”.

Uważność

jedna z najbardziej pożądanych cech u kierowców. Uważny kierowca zawsze zwraca uwagę na znaki drogowe, a także dostrzega zbliżający się pociąg. Dzięki temu on i jego pasażerowie są bezpieczni.

Wypadek

na przejazdach kolejowo-drogowych najczęściej jest wynikiem ignorowania przepisów i znaków drogowych. Co roku w Polsce na torach dochodzi do kilkuset wypadków, w których ludzie tracą zdrowie i życie. Misją kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” jest regularne zmniejszanie tej liczby.

Znaki drogowe

informują kierowcę o zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego, a także o tym czy przejazd jest wyposażony w zapory (rogatki). Obserwowanie i przestrzeganie znaków drogowych, a co za tym idzie przepisów, jest jedyną pewną drogą do bezpiecznego przekroczenia przejazdu kolejowo-drogowego.

Żółta Naklejka PLK

narzędzie, w które od czerwca 2018 roku wyposażone są przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Są na niej podane numery alarmowe, numer identyfikacyjny danego przejazdu, a także kontakt do zarządcy linii kolejowej. Szukać jej należy na napędzie rogatkowym lub – w przypadku przejazdów nie wyposażonych w rogatki – z tyłu krzyża świętego Andrzeja. Dzięki niej udało się w ciągu pierwszego roku funkcjonowania uniknąć 165 zdarzeń na torach!