Stres. Śmiertelne zagrożenie. Walka z czasem. Kiedy kierowca samochodu w wyniku brawury lub nieprzestrzegania przepisów utknie pomiędzy rogatkami albo jego pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe kolejowo-drogowym, każda sekunda jest na wagę złota. Ten drogocenny czas daje kierowcom flagowy projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., czyli #ŻółtaNaklejkaPLK. Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest dodatkowo oznakowany – posiada indywidualny numer identyfikacyjny. Każdy jest po prostu bezpieczniejszym miejscem.

Na efekty tej akcji nie trzeba było długo czekać. Tylko w ciągu pierwszego roku od wprowadzenia Żółtej Naklejki 165 razy został wstrzymany lub ograniczony ruch pociągów po telefonie z podaniem numeru przejazdu, na którym było zagrożenie życia, możliwość tragedii, strat i problemów komunikacyjnych. To miliony złotych, których nie trzeba wydawać na akcje ratunkowe, naprawę pociągów czy infrastruktury kolejowej. Dziesiątki sytuacji, w których bez Żółtej Naklejki doszłoby do groźnego wypadku. I przynajmniej kilka żyć, które nie zostały tragicznie przerwane.

Koło ratunkowe
dla kierowcy

Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do ok. 200 wypadków i kolizji. W wyniku tego traci życie nawet kilkadziesiąt osób. 99 procent z tych zdarzeń wynika z brawury i nieprzestrzegania przepisów przez kierowców. Z tego powodu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2005 r. prowadzą kampanię społeczną "Bezpieczny Przejazd", mającą na celu zwiększenie świadomości u kierowców. Tylko przestrzeganie przepisów może zagwarantować bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, ale kiedy już kierowca popełni błąd i znajdzie się w sytuacji podbramkowej, #ŻółtaNaklejkaPLK działa jak koło ratunkowe. Projekt ma doprowadzić przede wszystkim do zmniejszenia liczby wypadków oraz skrócenia czasu reakcji odpowiednich służb. Od 1 czerwca 2018 do 30 kwietnia 2024 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali 35 983 zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych (od początku 2024 r.: 2486 zgłoszeń). W 1114 przypadkach dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc (od początku 2024 r.: 116 przypadków). Przy 2 431 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów (od początku 2024 r.: 219 przypadków). 

#ŻółtaNaklejkaPLK
- zgłoszenia z numeru 112

  • Posłuchaj rozmowy z kierowcą dzwoniącym na numer alarmowy

Jak to działa?

  1. Samochód zostaje unieruchomiony na przejeździe.
  2. Kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, znajdujący się na Żółtej Naklejce.
  3. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  4. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów.
  5. Zostaje wstrzymany ruch / wprowadzone ograniczenie prędkości pociągów w obrębie właściwego przejazdu, dzięki informacjom podanym na Żółtej Naklejce.

Identyfikacja
w każdym miejscu

Kiedy jest się świadkiem wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na torach, nie zawsze łatwo zachować zimną krew. Pierwszym pytaniem, jakie usłyszymy dzwoniąc na numer alarmowy 112 jest „Gdzie się pani/pan znajduje?”. To teoretycznie proste pytanie. Kiedy mowa o przejeździe kolejowo-drogowym, położonym poza terenem zabudowanym, może być wielce problematyczne. A przecież każda sekunda wahania może kosztować zdrowie lub życie.

Właśnie po to, aby usprawnić ten proces, na 14 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych pojawiły się Żółte Naklejki. Znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Na każdej takiej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr. Przedstawione w ten sposób informacje pozwalają na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu lub przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr alarmowy 112. Pozwala to na usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami w sytuacji zagrożenia na torach oraz precyzyjną identyfikację przejazdu kolejowo-drogowego osobie przyjmującej zgłoszenie. Skorzystanie z Żółtej Naklejki może przyspieszyć zatrzymanie pociągu w bezpiecznej odległości od przejazdu i zapobiec tragedii.