ZA
WYDARZY SIĘ WYPADEK NA PRZEJEŹDZIE** Częstotliwość wypadków i kolizji, do których dochodzi w Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych została wyliczona na podstawie statystyk z 2021 r.

Wypadki i kolizje z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E w październiku 2022 r.*

W październiku 2022 roku doszło do 16 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Osoby
ciężko ranne

4
Osoby zabite
5

Wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych w październiku 2022 r.*

W październiku 2022 roku doszło do 31 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych.

Osoby
ciężko ranne

1
Osoby zabite
25

Wypadki i kolizje z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E na przestrzeni lat. *

Wypadki na przejściach niedozwolonych na przestrzeni lat *

* Stan na dzień: 4.11.2022 r.  

Dane mogą ulec zmianie ze względu na trwające dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu danych od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) związanych z ochroną danych osobowych. Dane pochodzą z Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ciężko ranny – osoba, która w wyniku poważnego wypadku doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia i w następstwie tego była hospitalizowana przez ponad 24 godziny, wyłączając osoby, które próbowały popełnić samobójstwo.

To statystyki tylko z tego roku. Dane pochodzą z Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.