Bezpieczny Przejazd – TEST!

Skrzyżowanie drogi z torami znane wszystkim jako przejazd kolejowo-drogowy jest miejscem, w którym należy zachować szczególna ostrożność.

Grafika z napisem Bezpieczny przejazd - Test

Wielokrotnie widujemy jak kierowcy nie przestrzegają przepisów i łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa, narażając na tragedię siebie, innych uczestników ruchu drogowego oraz maszynistę i pasażerów pociągu. Niektóre z przykładów można zobaczyć na nagraniach uchwyconych z miejsc incydentów. Znajdują się one w dziale „ku przestrodze”: https://www.bezpieczny-przejazd.pl/ku-przestrodze/

W trosce o bezpieczeństwo i w ramach poszerzenia wiedzy powstała seria grafik symulujących różne sytuacje, mogące wydarzyć się na przejazdach kolejowo-drogowych. Grafiki zaprojektowano w formie testu jednorazowego wyboru.

Zachęcamy do rozwiązania testów i sprawdzenia swojej wiedzy.