Bezpieczny Przejazd: walka z „dzikimi przejściami”

Przejścia przez tory kategorii E to miejsca przekraczania torów dedykowane ruchowi pieszemu, które są odpowiednio oznakowane. Mogą być wyposażone w sygnalizację świetlną, rogatki, kołowrotki, barierki lub labirynty. Niestety w Polsce istnieje wiele tzw. dzikich przejść przez tory, które nie są właściwie zabezpieczone, a przechodzenie przez nie stanowi naruszenie przepisów. Pracownicy kolei podejmują wysiłki w celu rozwiązania tego problemu, a w ramach kampanii "Bezpieczny Przejazd" udostępnili narzędzie umożliwiające zgłaszanie takich miejsc za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl

Widok na tory i tabliczkę Przejście przez tory zabronione.

Dlaczego warto walczyć z dzikimi przejściami kolejowymi?

Liczba wypadków na "dzikich przejściach" w 2022 roku wyniosła 169, co spowodowało śmierć 118 osób i ciężkie obrażenia 27 osób1. Te statystyki wyraźnie podkreślają, jak istotne jest miejsce, w którym przechodzimy przez tory kolejowe!

"Dzikie przejścia" to obszary, na których przechodzenie przez tory kolejowe odbywa się nielegalnie, bez odpowiednich zabezpieczeń, często w miejscach o ograniczonej widoczności. W ramach naszej kampanii aktywnie pracujemy nad poprawą bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i eliminacją tzw. dzikich przejść poprzez ich identyfikację i odpowiednie zabezpieczenie, włączając w to oznakowanie tablicami zakazującymi przejścia. Pragniemy podkreślić, że tory kolejowe nie są miejscem przeznaczonym do przechodzenia przez pieszych, ponieważ grozi to ryzykiem utknięcia nogi, potknięcia się lub poślizgnięcia, a także naraża na niebezpieczeństwo nadjeżdżającego pociągu, co może zakończyć się tragicznie. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przechodzenie przez tory tylko w wyznaczonych miejscach. Z pociągiem nie ma żartów!

Formularz udostępniony na stronie kampanii (https://bezpieczny-przejazd.pl/formularz-zgloszenia/) to narzędzie, które pozwala społeczności lokalnej zgłaszać istniejące tzw. dzikie przejścia. Każdy może podzielić się informacją o takim miejscu, dostarczając istotnych danych, takich jak jego lokalizacja i opis. Zgłoszenia trafiają do odpowiednich służb w Zakładach Linii Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które podejmują działania w celu zabezpieczenia tych terenów.

 


1https://bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/statystyki/