Kolejarze dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców w Wałbrzychu

Zdjęcie z warsztatów - wystąpienie Marcina Kruszyńskiego

Warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców przeprowadzili w Wałbrzychu, eksperci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Uczestnicy otrzymali materiały z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach. Celem akcji, prowadzonej czwarty rok, jest doskonalenie edukacji kierowców i zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

W ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, organizowane są specjalistyczne seminaria dla osób kształcących i egzaminujących przyszłych kierowców.
W minionych trzech latach szkolenia były w ponad 30 miastach. Materiały dydaktyczne trafiły
do ponad 3 tysięcy szkół nauki jazdy. W tym roku Wałbrzych jest siódmym, po Zamościu, Koszalinie, Kaliszu, Suwałkach, Legnicy i Koninie gospodarzem warsztatów. Do końca roku będą jeszcze spotkania - warsztaty w: Ciechanowie, Tarnowie i Przemyślu. 

Podczas warsztatów dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. szczegółowo omawia zasady bezpieczeństwa na przejazdach, bazując na doświadczeniu
i analizach zdarzeń. Przypomina też o znaczeniu Żółtej Naklejki, czyli dodatkowej informacji wprowadzonej przez PLK w czerwcu 2018 r. na wszystkich skrzyżowaniach toru i drogi.

Ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych to efekt zaangażowania zarówno PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., jak i osób przygotowujących kierowców
do prawidłowego uczestniczenia w ruchu drogowym. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań i nowoczesne urządzenia nie wystarczą, jeżeli nie zadbamy o edukację kierujących pojazdami. Szkolenia PLK dla instruktorów w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to większe bezpieczeństwo kierowców oraz bezpieczniej na drodzei na torach – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Polsce na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach w poziomie szyn dochodzi rocznie do około 200 wypadków i kolizji, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. Tragiczne wypadki, powodowane w blisko 99 % przez nieostrożność i nieuwagę lub brawurę i pośpiech, zdarzają się pomimo systematycznego wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń i apeli o przestrzeganie przepisów.

. – Nawet najlepsze zabezpieczenia oraz zmodernizowane przejazdy będą niewystarczające, jeśli kierowcy nie włączą myślenia. Nadal potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, zmiana mentalności samych kierujących oraz zrozumienie, że skrzyżowanie drogi publicznej z kolejową wymaga od nas wyjątkowej uwagi i ostrożnościdodaje Włodzimierz Kiełczyński.

Na terenie województwa dolnośląskiego na liniach eksploatowanych są 1072 przejazdy
i bezpieczne przejścia dla pieszych w poziomie szyn. To ok. 9% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych, gwarantuje bezpieczeństwo podczas przekraczania torów. W 2018 roku na przejazdach i przejściach kolejowych w woj. dolnośląskim doszło do 12 wypadków i kolizji, w wyniku których zginęły 2 osoby.

#ŻółtaNaklejkaPLK – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowo-drogowym

W połowie ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe oznakowanie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono specjalne żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu, przy którym się znajdują. Na każdej z naklejek są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym, po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje 9-cyfrowy numer skrzyżowania z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – za pomocą specjalnie stworzonego łącza – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii.