Mamy nowych Ambasadorów Bezpieczeństwa! Zakończenie programu partnerskiego dla szkół.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły pierwszą edycję ogólnopolskiego programu partnerskiego dla szkół, promującego założenia Kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Do udziału zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

 

Plakat promocyjny Programu partnerskiego z założeniami programu partnerskiego.

Celem programu jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach. Koncepcja zakładała, że zespół uczniów pod opieką wytypowanego nauczyciela – szkolnego koordynatora programu, zrealizuje minimum 5 działań i aktywności promujących bezpieczeństwo na przejazdach i terenach kolejowych z zestawu zaproponowanego przez organizatora.

Już wkrótce uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy programu otrzymają pisemne podziękowania i dyplomy oraz upominki od kampanii „Bezpieczny przejazd”.

Szkoły otrzymujące tytuł „Ambasadorów Bezpieczeństwa” - LAUREACI:

  • Szkoła Podstawowa - Gorzupia
  • Szkoła Podstawowa - Mikłusy
  • Zespół Szkół Specjalnych - Radzionków

Szkoły otrzymujące tytuł „Ambasadorów Bezpieczeństwa” - WYRÓŻNIENIA:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 - Chrzanów
  • Szkoła Podstawowa - Ociąż
  • Szkoła Podstawowa nr 32 - Sosnowiec

 

Jeszcze raz gratulujemy!

Ze szkołami skontaktujemy się indywidualnie.