Na 5 milionach znaczków pocztowych bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

Poczta Polska wprowadziła do obiegu nowy znaczek Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Operator pocztowy emisją 5 milionów znaczków, okolicznościowym datownikiem i kopertami wspiera przesłanie kampanii społecznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz ograniczania wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Kampania prowadzona jest już 15 lat.

Grafika - przejazd z wzorem znaczka

Już od 30 maja znaczek Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko! można nabyć we wszystkich placówkach pocztowych. Jest również limitowana liczba kopert FDC, wydawanych w pierwszym dniu obiegu znaczków oraz okolicznościowy datownik. Poczta Polska nowym znaczkiem przypomina o ważnych społecznie działaniach na rzecz zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Misją Poczty Polskiej jest nie tylko łączyć ludzi poprzez dostarczanie przesyłek, ale także edukować poprzez filatelistykę, szczególnie w kwestiach ważnych społecznie. W 15-lecie kampanii Bezpieczny Przejazd –Szlaban na ryzyko! wydajemy znaczek w wielomilionowym nakładzie, co sprawi, że z tak ważnym przekazem dotrzemy do każdego zakamarka Polski – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

– Od lat wspieramy cenne i ważne inicjatywy społeczne, dlatego z dumą wspieramy tak potrzebną akcję PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rok temu wydaliśmy kartkę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej propagującą tę inicjatywę  – dodaje Andrzej Bodziony.

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, to prowadzone od 15 lat działania na rzecz ograniczania zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, przez zwiększanie świadomości uczestników ruchu drogowego.

- Bezpieczeństwo jest priorytetem dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a kampania społeczna Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko! to ciągłe akcje, które w różnej formie kierujemy do wszystkich grup wiekowych i zawodowych, by ograniczać liczbę zdarzeń na przejazdach. Nowy znaczek Poczty Polskiej poświęcony naszej kampanii zwielokrotni apel o bezpieczeństwo – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Znaczek obiegowy Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!, wydany jest w 5 milionach sztuk. Na powierzchni o wymiarach 31,25 x 25,5 mm umieszczone są tory oraz biało-czerwony znak, informujący kierowców o zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Autor znaczka, Jan Konarzewski wpisał w jego powierzchnię także nazwę kampanii.

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, to prowadzone od 15 lat cykliczne działania, mające ograniczać zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, przez zwiększanie świadomości uczestników ruchu drogowego. W ramach kampanii PLK prowadzą warsztaty dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów WORD, akcje prewencyjne na przejazdach, prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Są działania w mediach oraz kolportaż materiałów informacyjnych.

Ważną akcja było znakowanie wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z dodatkowymi informacjami, pozwalającymi na szybką reakcję, szczególnie wówczas, gdy na przejeździe zgaśnie samochód.

O znaczku:

  • autor projektu: Jan Konarzewski
  • wartość: 30 gr
  • nakład: 5 000 000 szt.
  • format znaczka: 31,25 x 25,5 mm
  • papier: fluorescencyjny
  • arkusz sprzedażny: 100 znaczków
  • data wprowadzenia do obiegu: 30 maja 2020 r.

 

Znaczek Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz inne wydawnictwa filatelistyczne Poczty Polskiej można nabyć w placówkach pocztowych i sklepie internetowym.