Nauczyciel najlepszym Ambasadorem Bezpieczeństwa dla uczniów

14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, nazywany powszechnie Dniem Nauczyciela. Każdego dnia doceniamy rolę wychowawców w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, ale ten dzień jest szczególny. Wierzymy, że właśnie edukowanie dzieci i młodzieży to jedna z dróg do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich!

Grafika i kona kalendarza oraz ikona nauczyciela przy tablicy - podpis Dzień edukacji narodowej.

Zaraz po rodzicach i przyjaciołach to nauczyciel ma największy wpływ na nasze wychowanie – budowanie poczucia wartości, odkrywanie drzemiącego w nas potencjału czy budowanie hierarchii wartości. Nie inaczej jest również w kwestii bezpieczeństwa – to Wy, Nauczyciele, na co dzień troszczycie się o uczniów, będąc często ich głosem rozsądku.

Jak pisał Janusz Korczak: Ten kto nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi!

Drodzy Nauczyciele, życzymy zarówno Wam, jak i wszystkim pracownikom oświaty, cierpliwości oraz satysfakcji z dzielenia się wiedzą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, poświęcenie i serdeczność w kontaktach z uczniami.

Nauczyciele Ambasadorami Bezpieczeństwa w środowisku szkolnym

Od lat jednym z fundamentów kampanii „Bezpieczny Przejazd” jest edukowanie najmłodszych. Tylko w 2020 roku w ramach działań edukacyjnych koordynatorzy PKP Polskich Linii Kolejowych przeprowadzili blisko 600 prelekcji, docierając z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa na terenach kolejowych do prawie 20 tysięcy dzieci! Podczas spotkań najmłodsze pokolenia uczyły się m.in. podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych i poznawały znaki drogowe. Takie przedsięwzięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia nauczycieli, którzy – widząc potrzebę edukowania na temat zasad bezpieczeństwa – zapraszają do szkół ekspertów lub prowadzą lekcje poświęcone bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo-drogowych na podstawie materiałów dostępnych na stronie kampanii.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy jeszcze nie dołączyli do kampanii „Bezpieczny Przejazd”, aby zaangażowali się w promowanie odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży! Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy nauczyciel. Wystarczy poznać zasady odpowiedzialnego zachowania na terenach kolejowych i dbać o to, by uczniowie się do nich stosowali. Chętnie zorganizujemy też prelekcję w Waszej szkole lub udostępnimy dodatkowe materiały!