Statystyki wypadków – styczeń 2022

15 wypadków i kolizji, 5 osób zabitych, 2 osoby c. ranna to bilans zdarzeń do jakich doszło w styczniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Grafika z ikonami wykresu kołowego i słupkowego i podpisem statystyki.

Ponadto w pierwszym miesiącu 2022 roku miało miejsce 31 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęły 24 osoby, a 7 zostało ciężko rannych.

Analogicznie w styczniu 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 17 wypadków i kolizji (o 2 więcej niż w tym roku), zginęły 4 osoby (o 1 mniej niż w tym roku), nikt nie został ciężko ranny (o 2 osoby mniej niż w bieżącym roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w styczniu aż 197 godzin (1 wypadek spowodował przerwę na blisko 4 doby!!!)

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.


BEZPIECZNY PRZEJAZD 2022 W LICZBACH:

  • 2 683 rozdystrybuowanych materiałów
  • 23 prelekcje edukacyjne
  • 492 wyedukowanych dzieci
  • 14 akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 678 odbiorców akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 77 usterek zgłoszonych przy pomocy formularza „Zgłoś usterkę”