Włocławek. Start kolejnej edycji warsztatów bezpieczeństwa PLK dla instruktorów nauki jazdy

Eksperci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeprowadzili we Włocławku warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. To działanie w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Akcja ma na celu ograniczyć liczbę zdarzeń na torach m.in. przez współpracę z instruktorami, którzy uczą przyszłych kierowców.

Uczestnik warsztatów trzymający żółtą naklejkę PLK

PLK we Włocławku zapoczątkowały tegoroczną edycję warsztatów dla instruktorów nauki jazdy. Podczas szkoleń dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. szczegółowo omawia zasady bezpieczeństwa na przejazdach, bazując na doświadczeniu i analizach zdarzeń z wykorzystaniem materiałów wideo z kamer przejazdowych. Przypomina też o znaczeniu Żółtej Naklejki, czyli dodatkowej informacji wprowadzonej przez PLK w czerwcu 2018 r. na wszystkich skrzyżowaniach toru i drogi.

– Aby ograniczać liczbę wypadków na ternach kolejowych, ważne jest zaangażowanie osób przygotowujących kierowców. Chcemy, żeby stawali się Ambasadorami Bezpieczeństwa i propagowali wiedzę o właściwych zachowaniach.  Budowa bezkolizyjnych przejazdów nad i pod torami oraz montaż dodatkowych urządzeń na przejazdach nie wystarczą, jeśli kierowcy nie będą dobrze przygotowani i nie będą znać zasad bezpieczeństwa – mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ostatnich latach szkolenia odbyły się w blisko 40 miastach, a materiały dydaktyczne trafiły do 4000 szkół jazdy. Tylko w zeszłym roku eksperci z PLK odwiedzili dziesięć miast, od Suwałk po Legnicę i Wałbrzych, edukując tych, od których wiedzy zależą umiejętności nowych kierowców.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest 848 przejazdów i bezpiecznych przejść dla pieszych w poziomie szyn. To ok. 7% wszystkich przejazdów w kraju. Każdy z tych obiektów jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy właściwym zachowaniu kierowców oraz pieszych gwarantuje bezpieczeństwo podczas przekraczania torów.

99 procent zdarzeń na przejazdach jest wynikiem nieostrożnego zachowania kierowców – ignorowania znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżania pod opadające rogatki omijania slalomem zamkniętych półrogatek. W 2019 roku na przejazdach i przejściach kolejowych w kujawsko-pomorskim doszło do 15 wypadków i kolizji, w wyniku których zginęło 6 osób. To 8%  wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.

Ambasadorzy bezpieczeństwa i głos rozsądku

„Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj przekraczając tory kolejowe!” – tak w nowej odsłonie kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd apelują kobiety – Ambasadorki Bezpieczeństwa.
W codziennych sytuacjach pośpiech, nieuwaga czy brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. Te błędy są przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Jeśli odezwie się głos rozsądku, jeśli będzie słyszalny, dziesiątki osób mogą ocalić zdrowie i życie.

W poprzednich odsłonach kampanii „Bezpieczny przejazd…” o rozwagę apelowali mężczyźni. Teraz kobiety: mamy, żony, siostry, córki są Ambasadorkami Bezpieczeństwa. Ich apel „kochanie, zwolnij przed przejazdem” albo „synku, nie baw się na torach”, to „głos rozsądku”, chroniący przed błędem, którego skutków nie da się odwrócić.

– By bezpiecznie korzystać z komunikacji, m.in. przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe, trzeba znać przepisy, ale trzeba też słyszeć, co podpowiada głos rozsądku. Dobrze, jeśli każdy ma dodatkowo swojego ambasadora bezpieczeństwa. Kogoś, kto jest ważny i kogo słuchamy. Warto też być ambasadorką lub ambasadorem bezpieczeństwa dla innych – powiedziała dr Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego.

Wirtualny przejazd dla realnego bezpieczeństwa

W ramach nowej odsłony kampanii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły dwie nowe aplikacje mobilne. Za pomocą pierwszej można m.in. zgłosić usterki na przejazdach kolejowo-drogowych. Druga, „Bezpieczny przejazd VR”, dedykowana jest szczególnie młodszym odbiorcom i pozwala uczyć się znaków, zasad i odpowiedzialności na wirtualnych przejściach
i przejazdach.

Nowa stron internetowa kampanii www.bezpieczny-przejazd.pl dostarcza wiedzę na temat bezpieczeństwa na terenach kolejowych wszystkim Ambasadorom Bezpieczeństwa. Multimedia mogą wykorzystać kierowcy, piesi, nauczyciele, dziennikarze, instruktorzy nauki jazdy, młodzież i dzieci.

#ŻółtaNaklejkaPLK – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowo-drogowym

W połowie ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym, po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje 9-cyfrowy numer skrzyżowania z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – za pomocą specjalnie stworzonego łącza – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii.