Filmy i materiały dźwiękowe opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów oraz innych wymaganych elementów.

Bezpieczny Przejazd - Motywacje (wersja 60 sek.)

Bezpieczny Przejazd - Motywacje (wersja 30 sek.)

Bezpieczny Przejazd - Motywacje (wersja z audiodeskrypcją)

Gdzie widzieliście kampanię "Bezpieczny Przejazd" w 2022 r.?

Co zrealizowaliśmy w ramach kampanii "Bezpieczny Przejazd" w 2022 r.?

Bezpieczny Przejazd - "Głos rozsądku" (wersja 15 sek)

Bezpieczny Przejazd - "Głos rozsądku" (wersja 60 sek)

Bezpieczny Przejazd - "Głos rozsądku" (wersja 30 sek)