Regulamin symulacji zderzenia na przejeździe kolejowo-drogowym

 

 1. Organizator: Partner of Promotion na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Zleceniodawca).
 2. Nazwa wydarzenia: Symulacja zderzenia lokomotywy i samochodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”.
 3. Miejsce: przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w ciągu ul. Golędzinowskiej w Warszawie.
 4. Czas wydarzenia: 14 czerwca 2023 r., g. 6.00 – 13.00.
 5. Czas przebywania Gości wydarzenia: 14 czerwca 2023 r., g. 10.00 – 12.30.
 6. Osoby przebywające w strefie wydarzenia mają obowiązek noszenia ochronnych, pomarańczowych kamizelek odblaskowych, dostępnych w punkcie rejestracji oraz zobowiązane są wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie wydarzenia.
 7. Goście wydarzenia mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora oraz Straż Ochrony Kolei.
 8. Gościem jest osoba zaproszona przez Organizatora wydarzenia, której:
  1. wolno przebywać w strefie przeznaczonej dla widzów,
  2. wolno rejestrować obraz i dźwięk,
  3. wolno poruszać się jedynie pieszo w strefie przeznaczonej dla widzów,
  4. zabrania się wychodzenia poza strefę dla widzów w trakcie całej imprezy bez zezwolenia Organizatora,
  5. zabrania się parkowania w strefie do tego nieprzeznaczonej,
  6. zabrania się wchodzenia na tory,
  7. zabrania się używania bezzałogowych statków powietrznych w celu obserwacji/rejestrowania wydarzenia z powietrza bez zgody Organizatora.
 9. Przedstawicielom zaproszonych przez Organizatora Mediów:
  1. wolno przebywać w strefie przeznaczonej dla Mediów,
  2. wolno rejestrować obraz i dźwięk,
  3. wolno poruszać się jedynie pieszo w strefie przeznaczonej dla Mediów,
  4. zabrania się parkowania w strefie do tego nieprzeznaczonej,
  5. zabrania się wchodzenia na tory bez zezwolenia i asysty Organizatora lub Straży Ochrony Kolei,
  6. zabrania się używania bezzałogowych statków powietrznych w celu obserwacji/rejestrowania wydarzenia z powietrza bez zgody Organizatora.
 10. Parkowanie odbywa się w strefie do tego przeznaczonej.
 11. Zabrania się przekraczania barier ochronnych.
 12. Zabrania się przebywania w strefie zderzenia osobom postronnym, które nie biorą bezpośredniego udziału w symulacji zderzenia lub akcji ratunkowej.
 13. Zabrania się wszystkim uczestnikom wydarzenia spożywania alkoholu, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, zażywania innych środków odurzających w trakcie wydarzenia oraz przebywania w stanie nietrzeźwości i bycia pod wpływem środków odurzających.
 14. Osobami odpowiedzialnymi za realizację wydarzenia są:
  1. po stronie Organizatora: Anna Lipińska – Partner of Promotion (tel. 505935515)
  2. po stronie Zleceniodawcy: Marcin Kruszyński – Biuro Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (tel. 571370371).
 15. Dodatkowo osobami kontaktowymi są:
  1. po stronie Organizatora: Rafał Roguski – Partner of Promotion (tel. 510726215).
  2. po stronie Zleceniodawcy: Adam Kundzicz – Biuro Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (tel. 797305628)
 16. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych należy zwracać się bezpośrednio do Organizatora, Zleceniodawcy lub na numer alarmowy 112.