3 lata z #ŻółtaNaklejkaPLK. Ponad 1300 razy zapobiegła tragediom na przejazdach

Oznakowanie 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami ratującymi życie przynosi efekty. Od początku ich istnienia, 1313 razy wstrzymany lub ograniczony był ruch pociągów po telefonie z podaniem numeru przejazdu, na którym wystąpiło zagrożenie życia, możliwość tragedii, strat i problemów komunikacyjnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przed długim weekendem przypominają, jak w razie potrzeby wykorzystywać #ŻółtaNaklejkaPLK. Kolejarze apelują o rozwagę i ostrożność przy przekraczaniu skrzyżowań torów i dróg.

Grafika ze schematem żółtej naklejki PLK i podpisem 3 lata żółrtanaklejkaPLK

*w celu zobrazowania projektu numery telefonów na naklejce są przykładowe

Dla bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych żółtymi naklejkami. Od 2018 roku to system szybkiego informowania służb kolejowych o zagrożeniu na przejazdach i torach. W wielu przypadkach żółta naklejka ratowała życie. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą zapobiec tragedii.

Jedną z takich informacji jest numer alarmowy 112. Od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali 13 022 zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych (od początku 2021 r. to 2546 zgłoszeń). W 411 przypadkach dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc (od początku 2021 r. – 53 przypadków). Przy 902 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów (od początku 2021 r. to 165 przypadków).

Statystyki pokazują, że 99% wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z brawury i nieprzestrzegania przepisów przez kierowców.

Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to: ignorowania znaku STOP, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek slalomem, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach.

Co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do ok. 200 wypadków i kolizji. W ich wyniku  traci życie nawet kilkadziesiąt osób. Każde tego typu zdarzenie, obok podstawowego wymiaru jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi straty materialne i angażowanie służb ratunkowych. Od początku roku do końca maja 2021 r. doszło do 73 wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Zginęło 13 osób, a 4 zostały ciężko ranne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2005 r. prowadzą kampanie społeczną "Bezpieczny przejazd", mającą na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Tylko przestrzeganie przepisów może zagwarantować bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, ale kiedy już kierowca popełni błąd i znajdzie się w sytuacji podbramkowej, #ŻółtaNaklejkaPLK działa jak koło ratunkowe. Projekt ma doprowadzić przede wszystkim do zmniejszenia liczby wypadków oraz skrócenia czasu reakcji odpowiednich służb.

Jak „działa” #ŻółtaNaklejkaPLK?

Na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”.

Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego – przypisany jest do konkretnego przejazdu (to nr linii kolejowej i jej kilometr). Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko lokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. W kilka minut wstrzymany będzie ruch pociągów i ograniczona możliwość zdarzenia.

Numer alarmowy 112 – służy do zgłaszania wypadków, awarii samochodu na przejeździe lub przeszkód na torach.

Numery techniczne „w razie awarii” – to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych, o usterce urządzeń, uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe

  1. W przypadku awarii, zdarzenia na przejeździe, kierowca dzwoni na numer alarmowy 112, zgłasza zagrożenie i podaje indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu, znajdujący się na Żółtej Naklejce.
  2. Operator 112 dzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  3. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu lub ograniczenia prędkości pociągów.
  4. Zostaje wstrzymany ruch / wprowadzone ograniczenie prędkości pociągów w obrębie właściwego przejazdu, dzięki informacjom podanym na Żółtej Naklejce.

    Przykładowa rozmowa kierowcy zgłaszającego zagrożenie na przejeździe kolejowo-drogowym: 

    Więcej o projekcie #ŻółtaNaklejkaPLK: https://www.bezpieczny-przejazd.pl/zolta-naklejka/