Bezpieczeństwo na przejeździe zależy od Ciebie! Ty o tym decydujesz.

Akcje informacyjno-prewencyjne na przejazdach kolejowo-drogowych, prelekcje w placówkach oświatowych, warsztaty dla instruktorów nauki jazdy oraz kampanie informacyjne w mediach mają na celu uświadomienie jak najszerszemu gronu użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych, iż bezpieczeństwo na przejeździe zależy od nas.

Kolejarze od 15 lat apelują o rozsądek za kierownicą i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, prowadząc kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Realizowane przez cały rok akcje informacyjno-prewencyjne na przejazdach kolejowo-drogowych, prelekcje w placówkach oświatowych, warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz kampanie informacyjne w mediach mają na celu uświadomienie jak najszerszemu gronu użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych, iż bezpieczeństwo na przejeździe zależy od nas.

Według statystyk za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierowcy, ich brawura, pośpiech i niestosowanie się do zasad ruchu drogowego. Ignorowanie przez użytkowników migającego czerwonym światłem sygnalizatora drogowego, umieszczonego przed przejazdem, niestosowanie się do znaku drogowego B-20 STOP, wjazd na przejazd pod opadające rogatki czy objeżdżanie zamkniętych już półrogatek, to główne przyczyny wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w naszym kraju. 

Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zorganizowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewniają bezpieczne pokonanie torów wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, pod warunkiem stosowania się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Z tego powodu, decyzje każdego uczestnika ruchu drogowego podejmowane w momencie przekraczania torów, mają wpływ zarówno na jego bezpieczeństwo oraz współpasażerów, a także pasażerów pociągu i jego obsługi. Jedynie przestrzeganie przepisów, stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych oraz „słuchanie głosu rozsądku”, o który apelują Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa, gwarantują bezpieczne pokonanie torów.

Kierujący zdają się zapominać, że w myśl obowiązujących przepisów, pociąg ma zawsze pierwszeństwo, nawet przed pojazdem uprzywilejowanym poruszającym się na sygnale. Wynika to z faktu, że droga hamowania pociągu może wynosić do 1300 m, a maszynista nie ma możliwości ominięcia przeszkody, którą widzi na torach.

Edukacja nie tylko w szkole

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” to prowadzone od piętnastu lat cykliczne działania, mające ograniczać zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych, przez zwiększanie świadomości uczestników ruchu drogowego. W ramach kampanii PLK prowadzą warsztaty (w tym również seminaria online) dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów WORD, akcje prewencyjne na przejazdach, prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Są kampanie informacyjno-edukacyjne w mediach i przestrzeni publicznej, współpraca z influencerami oraz kolportaż materiałów informacyjnych. W ostatniej odsłonie kampanii spółka szczególnie zwraca uwagę na rozsądek i właściwe odpowiedzialne decyzja. Jak zabiegają o to Ambasadorki Bezpieczeństwa można sprawdzić na www.bezpieczny-przejazd.pl

Mobilna Ambasada Bezpieczeństwa

W ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” zaprojektowana została wielofunkcyjna aplikacja o tej same nazwie. Korzystając z niej mamy możliwość błyskawicznego i wygodnego powiadomienia odpowiednich służb o każdej usterce na torach. Aplikacja „Bezpieczny przejazd” to narzędzie stworzone specjalnie po to, żeby dać użytkownikom szansę poprawy bezpieczeństwa. Dzięki niej dowiemy się więcej o zasadach, poznamy tajniki Żółtej Naklejki i – przede wszystkim – bezproblemowo zgłosimy wszystkie niedogodności na torach.

Aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz iOS. Do pobrania na stronie: bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/aplikacje-mobilne/

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększają Żółte NaklejkiPLK.

#ŻółtaNaklejkaPLK znajduje się na każdym przejeździeima trzy ważne numery. To indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu. Informacje o tym gdzie znajduje się #ŻółtaNaklejkaPLK i jak z niej skorzystać są dostępne na stronie: https://www.bezpieczny-przejazd.pl/zolta-naklejka/