Bezpieczeństwo na przejeździe zależy od Ciebie! Ty też o tym decydujesz.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. angażują uczestników ruchu drogowego w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenach kolejowych poprzez nowy mechanizm do zgłaszania usterek i nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych oraz „dzikich przejściach”. Jest on dostępny na stronie internetowej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Dłoń trzymająca telefon, na ekranie

Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się prawie 13 tyś. przejazdów kolejowo-drogowych, które każdego dnia pokonują setki tysięcy uczestników ruchu drogowego. Statystyki, prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., od lat wskazują, że za 99% zdarzeń na przejazdach oraz w ich obrębie odpowiadają piesi i kierowcy. Do najczęstszych przewinień użytkowników przejazdów należą: omijanie zamkniętych półrogatek, wjeżdżanie pod opadające zapory, niestosowanie się do wskazań sygnalizacji przejazdowej oraz ignorowanie znaku B-20 STOP. Kolejną grupę stanowią zdarzenia skutkujące uszkodzeniem infrastruktury kolejowej i oznakowania na przejeździe. Oczywiście zdarzają się też awarie, usterki czy akty wandalizmu. Aby skuteczniej i szybciej reagować na sytuacje, które wpływają na poziom bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2011 roku udostępniły formularz pozwalający na zgłoszenie usterki na przejeździe. W 2019 roku, wraz z uruchomieniem nowej strony kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, udostępniony został formularz „zgłoś usterkę”, który w odróżnieniu od poprzedniej wersji, jest w pełni automatyczny i do precyzyjnego wskazania lokalizacji miejsca, którego dotyczy zgłoszenie wykorzystuje współrzędne geograficzne oraz numery identyfikacyjne przejazdów z bazy stworzonej na potrzeby projektu #ŻółtaNaklejkaPLK. Pozwala to na automatyczne wysłanie zgłoszenia prosto do zakładu linii kolejowych, na terenie którego znajduje się wskazana w zgłoszeniu lokalizacja.

 

Nie musisz być kolejarzem aby zgłosić nieprawidłowość

Udostępniony mechanizm do zgłaszania usterki przejazdu, czy tzw. „dzikiego przejścia” nie wymaga od osoby zgłaszającej posiadania fachowej wiedzy z zakresu kolejnictwa, np. znajomości numeru linii kolejowej, czy kilometraża linii aby wskazać dokładną lokalizację. Wystarczy oznaczyć miejsce na mapie, będącej częścią formularza zgłoszeniowego, a system automatycznie pobiera współrzędne i dodatkowo, jeśli zgłoszenie dotyczy przejazdu kolejowo-drogowego, jego numer identyfikacyjny. Dane te są automatycznie przesyłane do właściwego terenowo zakładu linii kolejowych. Takie rozwiązanie skraca czas reakcji służb oraz usunięcia potencjalnych usterek i nieprawidłowości. Zwłaszcza, że jednym ze stanowisk, do którego spływają zgłoszenia jest Dyspozytor Zakładu Linii Kolejowych. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces tworzenia nowego zgłoszenia.

 

Zgłoś usterkę nie wysiadając z samochodu

Czas reakcji jest kluczowym czynnikiem przy usuwaniu wszelkich usterek. Nie inaczej jest w przypadku uszkodzenia czy awarii infrastruktury kolejowej na przejeździe lub w jego obrębie. Chcąc skrócić czas reakcji na zdarzenie i przyśpieszyć proces zgłaszania, w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” uruchomiono aplikację mobilną „Bezpieczny przejazd”. Dzięki niej można dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa na terenach kolejowych, poznać tajniki Żółtej Naklejki i – przede wszystkim – bezproblemowo zgłosić wszystkie niedogodności, usterki czy tzw. „dzikie przejścia” na torach. Aplikacja dostępna jest na systemy Android oraz iOS.

Zdecydowana większość z nas dysponuje smartfonem z dostępem do internetu. Jako narzędzie komunikacyjne spełnia większość naszych potrzeb. Zastępuje telefon, komputer czy konsolę do gier. Do tego umożliwia wykonywanie zdjęć, słuchania muzyki, obejrzenie filmu i przede wszystkim komunikowania się w nowej erze mediów społecznościowych związanych nierozerwalnie z internetem. A to wystarczy by np. w minutę wysłać zgłoszenie o zdarzeniu na torowisku czy usterce na przejeździe kolejowo-drogowym. . Kierowca, widząc np. wyłamaną lub uszkodzoną rogatkę, może wysłać zgłoszenie zjeżdżając na pobocze czy parking po przejechaniu przez przejazd. Udostępniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inicjatora kampanii „Bezpieczny przejazd”, aplikacja mobilna ma layout tożsamy z wersją desktopową, dzięki temu korzystanie z niej jest intuicyjne i bardzo łatwe.

Wprowadzony nowy mechanizm zgłaszania usterek, wsparty aplikacją mobilną, ułatwia uczestnikom ruchu drogowego proces zgłaszania awarii i nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych i jednocześnie wpływa na skrócenie czasu reakcji służb technicznych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” www.bezpieczny-przejazd.pl, w zakładce Edukacja / Aplikacje mobilne.