„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej znaczących projektów społecznych w ostatnim 30-leciu.

Gabriela Juszczuk odbierająca wyróżnienie

10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła konferencja Społeczne Wyzwania Biznesu,  trakcie której Wiceminister Inwestycji i Rozwoju wręczyła wyróżnienia przedstawicielom firm i instytucji realizujących najważniejsze projekty społeczne ostatniego 30-lecia. Jednym z wyróżnionych projektów została kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podczas ceremonii przewodniczący jury, składającego się z przedstawicieli ministerstwa, członków Forum Odpowiedzialnego Biznesu i specjalistów CSR podkreślał, że wyróżnione zostały te projekty, które wywarły największy wpływ na postawy społeczne.

15 edycji kampanii

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd …” jest realizowana od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery lata była prowadzona w miesiącach letnich, mając na celu zmianę postawy uczestników ruchu drogowego. Ambasadorem kampanii był m.in. Krzysztof Hołowczyc (w 2005 i 2006 r.), a następnie Tomasz Stockinger (2007 r.). Od 2009 r. przekonujemy do bezpiecznego zachowania przez cały rok prowadząc akcje na przejazdach, spotkania w szkołach i przedszkolach, emitując spoty w radiu i telewizji, kolportując materiały. 

W 2009 r. włączyliśmy się w europejski projekt zrzeszający kraje zajmujące się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych, czego efektem było zorganizowanie w Polsce już w 2011 r. centralnych obchodów „ILCAD-u 2011” (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych). 

Od października 2012 r. kampania została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

W ciągu 10 lat prowadzenia kampanii pod hasłem „Zatrzymaj się i żyj!”, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na zwróceniu uwagi na tragiczne skutki zderzenia z pędzącym pociągiem. Towarzyszyły temu liczne symulacje, spoty telewizyjne i radiowe oraz działania edukacyjne wśród najmłodszych.

Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” 

W czerwcu 2015 r. kampania zmienia swoje hasło i oblicze. Odświeżamy nie tylko logotyp, ale również przekaz i sposób dotarcia do opinii publicznej, wspierają nas eksperci z dziedziny bezpieczeństwa. Niezmienny pozostaje jednak cel kampanii – minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na terenach kolejowych. W lutym 2015 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD). Jest to największa platforma obywatelska dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzona przez Komisję Europejską. Nagroda uwzględniła kompleksowe działania PLK zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.

Zaangażowanie w edukację przyszłych kierowców

W październiku 2016 roku zainicjowana została kolejna inicjatywa mającą podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły cykl warsztatów prowadzonych przez ekspertów bezpieczeństwa kolejowego którego celem jest edukacja początkujących, kierowców, a także przygotowanie ich do bezpiecznego pokonywania skrzyżowań torów z drogą. Podczas warsztatów, zorganizowanych dla instruktorów i wykładowców Ośrodków Szkolenia Kierowców, kolejarze dzielą się doświadczeniem i wiedzą oraz przybliżają najnowsze rozwiązania minimalizujące ryzyko wypadków. Spotkaniom tym przyświeca idea: „Lepiej przygotowany wykładowca – to bezpieczniejszy przyszły kierowca”. Do końca września 2019 takie warsztaty zostały przeprowadzone w 34 miastach w całym kraju. W efekcie tych spotkań prawie 4 tysiące OSK dostało od kolejarzy dodatkowe materiały dydaktyczne, które wykorzystają w procesie szkolenia przyszłych kierowców.

#ŻółtaNaklejkaPLK – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowo-drogowym

 W połowie ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono specjalne żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu, przy którym się znajdują. Na każdej z nich są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym, po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje 9-cyfrowy numer skrzyżowania z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – za pomocą specjalnie stworzonego łącza – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii. Do końca września 2019 roku z Żółtej Naklejki skorzystano prawie 3,5 tysiąca razy.