Rzeszów – kolejna akcja PLK dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Wskazanie dodatkowych oznaczeń ratujących życie i kontrola przestrzegania bezpieczeństwa na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym w Rzeszowie przy ul. Myśliwskiej to kolejna z kilkudziesięciu akcji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A przeprowadzonych na Podkarpaciu. W województwie jest ponad 700 przejazdów kolejowych. Wrześniowe akcje kolejarzy mają zwiększyć także bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.

Zmniejszyła się liczba zdarzeń na przejazdach Podkarpacia od początku roku w porównaniu z 2018 rokiem. W województwie było 5 zdarzeń w bieżącym roku, natomiast 8 w poprzednim roku. Statystyki pokazują, że 99 % wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji kierowców. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii to: ignorowania znaku „Stop”, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek.

System żółtych naklejek – Dzięki dodatkowym oznaczeniom przejazdów i zgłoszeniom na numer alarmowy 112, operatorzy mogą szybko łączyć się z kolejarzami i w razie niebezpieczeństwa wstrzymywany jest ruch na torach. W tym roku w 125 przypadkach wstrzymano ruch pociągów i wezwano pomoc, zapobiegając tragedii.

Wprowadzone w czerwcu 2018 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dodatkowe oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych, zwiększają poziom bezpieczeństwa. Żółta naklejka na słupkach rogatek lub po wewnętrznej stronie krzyży św. Andrzeja, zawiera indywidualny numer przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numery tel. do służb technicznych. Wykorzystanie zamieszczonych na naklejce danych pozwala reagować na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa – np. gdy na przejeździe zgaśnie silnik samochodu.

Więcej o #ŻółtaNaklejkaPLK na: www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/

Wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach Podkarpacia zapewnia modernizacja kilkudziesięciu przejazdów kolejowo drogowych. Na linii Rzeszów – Jasło prace objęły 23 przejazdy. Na trasie Mielec – Dębica jest to 40 skrzyżowań drogi z torami. W ramach tzw. „programu przejazdowego”, na Podkarpaciu poziom bezpieczeństwa zwiększył się na 6 przejazdach, m.in. w Gniewczynie, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku i Zagórzu. Tylko dla 13 przejazdów przeznaczono ok. 14 mln zł. Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków unijnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządca infrastruktury kolejowej, konsekwentnie podnoszą poziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. To modernizacja i budowa nowych bezkolizyjnych skrzyżowań, dodatkowe urządzenia zabezpieczające na przejazdach, i zabezpieczenia skrzyżowań od strony toru, a także kampania społeczna Bezpieczny przejazd. Działania PLK, to większy poziom bezpieczeństwa: pasażerów pociągów, pieszych, rowerzystów i kierowców.

Kampania społeczna – Bezpieczny przejazd „Szlaban na ryzyko!” to działania PLK od 2005 r. Celem jest ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, m.in. przez podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności. Prowadzone są min. akcje ulotkowe, spotkania w z dziećmi i młodzieżą w szkołach, seminaria z udziałem instruktorów nauki jazdy. Na Podkarpaciu, najbliższe spotkanie z instruktorami odbędzie się w listopadzie, w Przemyślu.