Wyższy poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w woj. kujawsko-pomorskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W województwie kujawsko-pomorskim od 2020 r. zmodernizowano blisko 30 skrzyżowań dróg z torami. Na ten cel przeznaczono około 12 mln zł netto. Nowe urządzenia, nawierzchnia, oświetlenie oraz system obserwacji i rejestracji zdarzeń są wsparciem dla kierowców i zabezpieczeniem dla pasażerów.

Przejazd kolejowo-drogowy z zamkniętymi rogatkami, przez który przejeżdża pociąg osobowy. Przed przejazdem oczekuje samochód dostawczy oraz pieszy.

Tylko w latach 2020 – 2021 nowe urządzenia przejazdowe zamontowano m. in. na przejazdach przy stacji Bydgoszcz Wschód, Laskowice Pomorskie oraz przystanku Suchatówka. Z wyremontowanych nawierzchni dróg na przejeździe oraz drogach dojazdowych kierowcy korzystają m. in. we Włocławku, Pakości, Pruszczu i Osiu. W sumie PLK wyremontowały ze środków własnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego prawie 30 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych za blisko 10 mln zł netto.

W czwartek, 15 lipca, przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy Siermieczku, na przejeździe kolejowo-drogowym (w kierunku ul. Witebskiej) i przejściu dla pieszych w sąsiedztwie przystanku autobusowego (w kierunku ul. Kaplicznej), na odcinku linii kolejowej nr 18 Bydgoszcz Łęgnowo – Bydgoszcz Wschód, uruchomione zostaną nowe urządzenia. System samoczynnej sygnalizacji przejazdowej zastąpi posterunek dróżnika. Na przejeździe i przejściu wymienione zostały rogatki oraz sygnalizatory świetlne i dźwiękowe. Zamontowany także system do obserwacji i rejestracji zdarzeń.

Dzięki nowym urządzeniom przejazd będzie zamknięty krócej o około 2 minuty, co usprawni ruch pojazdów w tej części miasta, w tym samochodów ciężarowych jadących do miejscowych przedsiębiorstw. W ciągu doby przez przejazd przejeżdża około 80 pociągów pasażerskich i towarowych. Efektem prac na przejściu dla pieszych będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przechodzących przez tory w wydzielonym do tego miejscu. Koszt robót wyniósł prawie 2,2 mln zł netto ze środków budżetowych PLK. 

Pociąg ma zawsze pierwszeństwo

Ze statystyk wynika, że za 99 proc. niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiadają kierowcy. Są one wynikiem brawury, nieuwagi i pośpiechu. Rozsądek i zasady bezpieczeństwa mogą temu zapobiec. To od zachowania kierowcy na przejeździe zależą konsekwencje dla podróżnych w pociągu oraz pozostałych użytkowników ruchu drogowego. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to: ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu, niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach. Zbliżając się do linii kolejowej każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od oznakowania oraz urządzeń, w jakie przejazd jest wyposażony. Przejeżdżający pociąg ma zawsze pierwszeństwo.

Żółta Naklejka PLK może uratować życie

Na urządzeniach przejazdowych przy ul. Przemysłowej umieszczona zostanie Żółta Naklejka PLK. To proste i skuteczne narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na przejazdach. W razie awarii lub zagrożenia na przejeździe należy skorzystać z umieszczonych na niej numerów alarmowych. Od 2018 r. co najmniej dwie naklejki są umieszczone na każdym przejeździe w kraju, w dobrze widocznym miejscu – na rogatce lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. Znajdziemy na niej numer skrzyżowania, numer alarmowy 112, na który należy dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia, oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie awarii przejazdu. Dzięki temu, jeśli to konieczne, można wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie i zapobiec tragedii na torach. Dla bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów, PLK oznakowały w całym kraju 12 tys. przejazdów kolejowo-drogowych Żółtymi Naklejkami, w tym w woj. kujawsko-pomorskim prawie 1200.