Europejski Dzień Kontroli Prędkości, a bezpieczeństwo na przejazdach.

Europejski Dzień Kontroli Prędkości (16.04.2024) to doskonała okazja do skupienia uwagi na bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach tej inicjatywy organy egzekwujące przepisy drogowe podejmują dodatkowe działania kontrolne, aby przestrzegać przepisów dotyczących prędkości na drogach, prowadzących do przejazdów oraz na samych przejazdach. Bezpieczeństwo na drogach to temat, który nieustannie budzi zainteresowanie społeczeństwa, mediów i rządów.

Ikona kalendarza z datą 16.04 oraz ikona samochodu i licznika prędkości.

Europejski Dzień Kontroli Prędkości został ustanowiony jako reakcja na alarmujące statystyki dotyczące wypadków drogowych, będących następstwem przekroczenia dozwolonej prędkości. Od momentu jego powstania, corocznie, państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmują wspólne działania kontrolne mające na celu egzekwowanie przepisów dotyczących prędkości na drogach.

Przejazdy kolejowo-drogowe stanowią punkty, w którym transport kołowy spotyka się z transportem kolejowym. Nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem pociągów i pojazdów. Różnice w prędkościach oraz odmienne zasady poruszania się na drodze i torach wymuszają na kierowcach zachowanie szczególnej ostrożności podczas przekraczania przejazdów[1].

Podczas Europejskiego Dnia Kontroli Prędkości policja i inne organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów drogowych intensyfikują kontrole na drogach prowadzących m.in. do przejazdów kolejowo-drogowych oraz na samych przejazdach. Wykorzystywane są różnorodne metody monitorowania prędkości, takie jak radary, kamery czy punkty kontrolne.

Ponadto Europejski Dzień Kontroli Prędkości służy również jako platforma do edukacji i podnoszenia świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa. Organizowane są kampanie informacyjne, spotkania oraz inne działania mające na celu uświadomienie kierowców o ryzyku związanym z nieprzestrzeganiem przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych.


[1]  https://bezpieczny-przejazd.pl/aktualnosci/detail/z-jaka-predkoscia-nalezy-pokonac-przejazd-kolejowo-drogowy/, [dostęp: 08.04.2024 r.]