Ku przestrodze: Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym w Sterkowcu

22 sierpnia w Sterkowcu (woj. małopolskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym. Kierowca auta nie zatrzymał się przed migającym na czerwono sygnalizatorem, zabraniającym wjazdu na skrzyżowanie. Kierowca zignorował znaki i wjechał pod zamykający się drąg rogatkowy, powodując uszkodzenie rogatki.

O zdarzeniu zawiadomiono SOK i Policję. Do czasu naprawy urządzeń i zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego, zgodnie z przepisami prawa, wprowadzono ograniczenie prędkości jazdy pociągów przez przejazd do 20 km/h. Usterkę usunięto.

Ponadto publikujemy kompilację nagrań ku przestrodze z tego samego przejazdu kolejowo-drogowego. Materiał przedstawia wybrane incydenty z ostatnich kilku miesięcy, które pokazują niezachowanie ostrożności i łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców. Takie postępowanie to zagrożenie nie tylko swojego życia, ale i pasażerów pociągów. 

99% wszystkich wypadków na przejazdach powodują kierowcy, którzy lekceważą sygnalizację, zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Pośpiech, nieuwaga i brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań.

W  sytuacji kryzysowej można skorzystać z „żółtych naklejek”, które znajdują się na napędach rogatek lub  na krzyżu św. Andrzeja. Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce, zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jest dodatkowo oznakowany. Żółte naklejki posiadają trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.