Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kolejarza!

25 listopada swoje święto mają osoby, które zawodowo związane są z jednym z najważniejszych sektorów transportu – koleją. Dla tych wszystkich, którzy codziennie przyczyniają się do organizacji ruchu pociągów i zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym – najserdeczniejsze życzenia!

Grafika ikony kalendarza i kolejarza, podpis dzień kolejarza

Początki Dnia Kolejarza sięgają jeszcze XIX wieku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, święto było obchodzone w drugą niedziele września. Wówczas tego dnia towarzyszyły nabożeństwa oraz uroczystości z udziałem władz. Dopiero 21 lipca 1981 roku ustalono 25 listopada dniem kolejarza, który wypadał w dzień św. Katarzyny, patronki polskich kolejarzy. I tak jest do dziś. Pierwsze główne uroczystości odbyły się w Lublinie, które zbiegły się z odsłonięciem i poświęceniem przez biskupa lubelskiego, pomnika Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywni Lublin. Święto Kolejarza jest również okazją do odznaczenia pracowników odznaką honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa” ustaloną przez Radę Ministrów w 2000 roku[1].

Dzień Kolejarza to święto dla ponad 90 tys. pracowników, którzy pracują w sektorze kolejowym[2]. Dla Was wszystkich, drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, podziękowania za waszą ciężką pracę, zaangażowanie i dbanie o bezpieczeństwo na kolei. Życzymy Wam, aby Wasza praca była pełna satysfakcji, spokoju i spełnienia.


[1]Wikipedia,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kolejarza, [dostęp: 16.11.2023 r.]

[2] Raport Kolejowy, https://raportkolejowy.pl/ile-osob-pracuje-w-sektorze-kolejowym/, [dostęp: 16.11.2023 r.]