Nie jesteś sam – pamiętaj o tych, których kochasz!

Każdego roku w wypadkach drogowych na całym świecie ginie około 1,3 miliona osób, a od 20 do 50 milionów odnosi obrażenia, w tym urazy prowadzące do niepełnosprawności – podaje WHO. W Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – obchodzony rokrocznie w trzecią niedzielę listopada – przypominamy o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa na drogach i przejazdach kolejowo-drogowych – rozsądku.

Grafika na czerwonym tle, ikona kartki z kalendarza i wypadku. Podpis - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

W 2020 r. na polskich drogach zginęło niemal 19 tysięcy osób1. Czynnikiem, który ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest człowiek, a do większości wypadków dochodzi właśnie z powodu błędu ludzkiego. Jak podaje Komenda Główna Policji, ponad 89% wypadków zdarzyło się z winy kierującego pojazdem, a spośród wszystkich poszkodowanych w wypadkach największy odsetek stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (50,6%)2.

 

Kierowco, pamiętaj, że to właśnie od Twojej koncentracji i podejmowanych decyzji zależy zdrowie i życie Twoje, Twoich bliskich i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wystarczy chwila roztargnienia i oderwanie wzroku od drogi… Ignorowanie przepisów ruchu drogowego spowodowane brawurą, nieuwagą i pośpiechem to najczęstsze przyczyny wypadków również na przejazdach kolejowo-drogowych – odpowiadają za 99% zdarzeń tego typu.

Choć liczba wypadków spada z roku na rok, to wciąż jest ich zbyt wiele – za każdym zdarzeniem kryje się tragedia: osamotnieni bliscy, niepełnosprawności, z którymi poszkodowani w wypadkach zmagają się do końca życia, urazy psychiczne poszkodowanych i sprawców zdarzeń.

Żółta Naklejka PLK – ostatnia deska ratunku

Jeśli jednak popełniliśmy błąd, w wyniku którego doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, i musimy ratować życie poszkodowanych w zdarzeniu, to powinniśmy skorzystać z Żółtej Naklejki PLK. Od 2018 roku każdy przejazd w Polsce zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest dodatkowo oznakowany. Od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na napędach rogatek znajdują się żółte naklejki posiadające trzy istotne informacje: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego składający się z 9 cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny.

W sytuacji kryzysowej powinniśmy zadzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić wypadek i podać indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego znajdujący się na żółtej naklejce. Taka informacja pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu i znacznie ułatwi służbom kolejne działania oraz pomoc poszkodowanym.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jest poświęcony milionom ofiar wypadków drogowych na całym świecie oraz ich najbliższym. Został on zainicjowany przez Europejską Federację Ofiar Ruchu Drogowego (FEVR) w 1995 r. Dziesięć lat później Zgromadzenie Ogólne ONZ wydało rezolucję ustanawiającą święto w trzecią niedzielę listopada. W tym roku przypada na 21 listopada. Pamiętamy [*]


[1] Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 r., Warszawa 2020, s. 12.
[2] Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku, Warszawa 2021, s. 24, 35.