Strażacy ochotnicy z woj. kujawsko-pomorskiego zostali Ambasadorami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Ponad setka członków OSP poznała zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych podczas warsztatów zorganizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

21 grudnia 2019 roku w Osiu odbyły się warsztaty dla strażaków ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego z powiatów: świeckiego i tucholskiego. Podczas spotkania ekspert bezpieczeństwa kolejowego przybliżył strażakom zasady bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo omówił wszystkie kategorie przejazdów oraz sposoby ich zabezpieczenia. Strażacy zapoznali się też z zasadami działania Żółtej Naklejki PLK. Kolejny blok tematyczny stanowiło szczegółowe omówienie nagrań z monitoringu na przejazdach, ukazujące najczęstsze błędy popełniane przez kierowców podczas przekraczania torów.

Bardzo ważnym, dla oby stron, tematem było omówienie problematyki prowadzenia działań ratowniczych na terenach kolejowych. Aby ułatwić prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych kolejarze przybliżyli strażakom specyfikę branży kolejowej, a także zdradzili trochę tajników „kuchni kolejowej”. Wszystko po to, aby podnieść poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych oraz ułatwić prowadzenie działań ratowniczych.

Ambasadorzy bezpieczeństwa i głos rozsądku

„Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj przekraczając tory kolejowe!” – tak w nowej odsłonie kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd apelują kobiety – Ambasadorki Bezpieczeństwa. W codziennych sytuacjach, pośpiech, nieuwaga, brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. Te błędy są przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Jeśli odezwie się głos rozsądku, jeśli będzie słyszalny, dziesiątki osób mogą ocalić zdrowie i życie.

W poprzednich odsłonach kampanii „Bezpieczny przejazd…” o rozwagę apelowali mężczyźni. Teraz kobiety: mamy, żony, siostry, córki są Ambasadorkami Bezpieczeństwa. Ich apel „kochanie, zwolnij przed przejazdem” albo „synku, nie baw się na torach”, to „głos rozsądku”, chroniący przed błędem, którego skutków nie da się odwrócić.

Ambasadorki Bezpieczeństwa występują w materiałach edukacyjnych kampanii dla różnych grup wiekowych. Uczą zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. W spotach telewizyjnych i radiowych apele Ambasadorek Bezpieczeństwa przypominają o zachowaniu przepisów, rozważnym postępowaniu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych.

#ŻółtaNaklejkaPLK – czyli najważniejsze dane o przejeździe kolejowo-drogowym

W połowie ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły nowe narzędzie podnoszące poziom bezpieczeństwa na kolei. Na 14 tysiącach przejazdów umieszczono żółte naklejki ułatwiające kierowcom identyfikację przejazdu. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym, po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje 9-cyfrowy numer skrzyżowania z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – za pomocą specjalnie stworzonego łącza – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które w przypadku zagrożenia mogą wydać polecenie wstrzymania ruchu pociągów na danej linii.

W warsztatach uczestniczyło 102 strażaków ochotników z 27 jednostek OSP z terenu powiatu świeckiego i tucholskiego.

Na koniec spotkania Strażacy zadeklarowali chęć udziału w kolejnych warsztatach w celu poszerzenia wiedzy, która okazuje się bezcenna podczas prowadzenia przez nich akcji na terenach kolejowych.