Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej zostali Ambasadorami Bezpieczeństwa

Eksperci z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeprowadzili specjalne warsztaty dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szkolenie jest częścią kampanii „Bezpieczny Przejazd”, która promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Uczestnicy warsztatów na sali wykładowej, w tle ekran z prezentacją.

Strażacy instruktorzy oraz kadeci Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wzięli udział w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo-drogowych. Na spotkaniu, z udziałem kolejowych ekspertów, przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, szczególnie ważne dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi podczas przekraczania torów. Kolejarze przybliżyli strażakom tajniki „kuchni kolejowej”, które nie tylko pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach i terenach kolejowych, ale pomogą efektywniej i bezpieczniej prowadzić akcje ratownicze w obrębie terenów kolejowych. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Był czas na pytania i wyjaśnienia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców pojazdów ratunkowych w swoich macierzystych jednostkach, a także w szkoleniu druchów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Warsztaty eksperckie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w CS PSP w Częstochowie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Kolejne warsztaty dla strażaków odbędą się w czerwcu br. w Krakowie. Ponadto Ambasadorzy Bezpieczeństwa prowadzą stałe działania edukacyjne dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców w całej Polsce. Do tej pory przeprowadzono 48 warsztatów. Kolejne najbliższe planowane w bieżącym roku odbędą się 18 maja w Tarnobrzegu i 27 maja w Elblągu.