112. Ten numer ratuje życie!

Co roku 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Podziękujmy wszystkim operatorom Centrum Powiadamiania Ratunkowego, bo dzięki ich pracy nie tylko chronimy zdrowie swoje i najbliższych, ale również możemy mieć pewność, że nasze podróże będą bezpieczne.

Kobieta trzymająca w dłoni telefon komórkowy.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został wprowadzony do użycia w 1991 roku, aby w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej można było wezwać pomoc w ten sam sposób. Jest bezpłatny zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, a co najważniejsze, łatwo go zapamiętać. Wybierając 112, gdy zachodzi potrzeba uzyskania pomocy, rozmówca nawiązuje połączenie z operatorem numeru alarmowego, który ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych (m.in. policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego). W Polsce funkcjonuje 17 CPR-ów – dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. 

Właściwe użycie numeru 112

Święto obchodzone 11 lutego powstało po to, aby promować istnienie oraz właściwe użycie numeru alarmowego 112. Bo choć wydaje się, że można go wybrać w każdych okolicznościach, nie jest to prawdą. Pamiętaj, że numer 112 wykorzystuje się jedynie w nagłych i uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 • wypadki drogowe,
 • silne krwawienia i uszkodzenia ciała,
 • omdlenia i utrata świadomości,
 • pożary,
 • przypadki porażenia prądem,
 • kradzieże, włamania,
 • awaria naszego pojazdu na przejeździe kolejowo-drogowym,
 • przeszkoda na torach kolejowych,
 • inna sytuacja nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Nie blokuj linii alarmowej bez potrzeby i uzasadnienia. Możesz w ten sposób utrudnić nawiązanie połączenia osobie, która w danym momencie potrzebuje natychmiastowej pomocy. A bez wątpienia numer 112 ratuje życie – rocznie operatorzy CPR rejestrują miliony zgłoszeń. Doceńmy ich trudną i odpowiedzialną pracę. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych

Na przejazdach kolejowo-drogowych co roku dochodzi do ok. 200 wypadków i kolizji, w których traci życie kilkadziesiąt osób. Wjechanie na tory mimo zamykających się rogatek lub kiedy na sygnalizatorze przejazdowym miga czerwone światło, to jedne z sytuacji prowadzących do tragedii.

Żeby ich uniknąć lub zminimalizować dramatyczne skutki, od 2018 r. każdy przejazd w Polsce zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest dodatkowo oznakowany żółtymi naklejkami - w wielu przypadkach informacje umieszczone na żółtej naklejce mogą uratować zdrowie i życie.

#ŻółtaNaklejkaPLK znajduje się na odwrocie krzyża św. Andrzeja lub na napędzie rogatek. Znajdziemy na niej:

 • indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego,
 • numer alarmowy 112, 
 • numer awaryjny (pod którym zgłaszamy usterki techniczne, np. wyłamane rogatki).

Jakie kroki powinniśmy podjąć, żeby wygrać z czasem w sytuacji kryzysowej? W razie zdarzenia na przejeździe, po oddaleniu się ze strefy niebezpiecznej, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer alarmowy 112 i podać dyspozytorowi rodzaj zagrożenia oraz indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego. Pozwoli to osobie przyjmującej zgłoszenie na precyzyjną identyfikację miejsca, w którym doszło do groźnej sytuacji. Następnie dyspozytor zadzwoni do ekspozytury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., która wyda polecenie wstrzymania ruchu pociągów lub ograniczenia ich prędkości. Operator zaalarmuje również, w zależności od potrzeby, odpowiednie służby: policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

Żółta Naklejka jest coraz bardziej popularna wśród uczestników ruchu drogowego, a co najważniejsze, już wiele razy przyczyniła się do uratowania zdrowia i życia podróżujących. Od 1 czerwca 2018 do 31 stycznia 2023 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali 26 009 zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych (w styczniu 2023 r.: 475 zgłoszeń). W 745 przypadkach dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc (w styczniu 2023 r.: 22 przypadki). Przy 1745 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów (w styczniu 2023 r.: 32 przypadki).

Aby uzyskać jeszcze więcej informacji na temat kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” i Żółtej Naklejki, zachęcamy do kliknięcia TUTAJ