Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Ikona kalendarza i granic polski z nr 112 w środku

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony corocznie 11 lutego, upamiętnia ustanowienie jednolitego ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego, który został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku.[1] W Polsce numer ten został uruchomiony od 1 września 2005 roku.[2]

Dziś składamy szczególne życzenia wszystkim operatorom numeru alarmowego (ONA), którzy codziennie poświęcają się służbie społeczeństwu, ponosząc odpowiedzialność za udzielanie pomocy w najbardziej krytycznych momentach.

W ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” chcemy przybliżyć rolę operatorów numeru alarmowego. To właśnie oni, pracując z zaangażowaniem i profesjonalizmem, dbają o nasze bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Ich praca jest niezmiernie ważna i wymaga ogromnej wiedzy, umiejętności, szybkiej oceny sytuacji oraz odporności psychicznej. To oni są pierwszymi osobami, z którymi kontaktujemy się w nagłych przypadkach. Ich profesjonalizm i zrozumienie sytuacji często stanowią kluczowy czynnik w udzieleniu szybkiej i skutecznej pomocy.

Warto zaznaczyć, że numer alarmowy 112 ma swoją odpowiedniczkę w postaci aplikacji mobilnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło w 2020 roku aplikację Alarm112, umożliwiającą przesyłanie zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store lub strony internetowej ministerstwa.

Aplikacja mobilna Alarm112 pozwala osobom, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, zwłaszcza osobom głuchym i niedosłyszącym, na przekazanie zgłoszenia alarmowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dzięki Alarm112 można za pomocą odpowiednich piktogramów określić rodzaj i miejsce zdarzenia oraz wskazać służbę, której pomoc jest niezbędna.[3]

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) współpracuje z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. przy projekcie #ŻółtaNaklejkaPLK. Jest to rozwiązanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Podstawą tego projektu było nadanie każdemu skrzyżowaniu torów z drogą publiczną indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Baza tych numerów, z przypisanymi do nich koordynatami geograficznymi, została zaimplementowana do systemu informatycznego CPR. Dzięki temu zgłaszając zagrożenie bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym, po podaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego skrzyżowania z Żółtej Naklejki PLK, ONA może szybko i precyzyjnie ustalić naszą lokalizację. Na naklejce znajdują się też dwa numery telefonów: 112 – do zgłaszania sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz numery telefonów do służb technicznych PLK SA, na które zgłaszamy usterki i awarie elementów infrastruktury przejazdowej.

Korzystając z okazji warto zapoznać się jak działa i jak zgłaszać zdarzenia na Numer Alarmowy 112. Obszerny artykuł przybliżający temat znajdziesz w tym miejscu.

Wiesz jak działa #ŻółtaNaklejkaPLK? Zapoznałeś się z procedurą składania zgłoszeń do CPR 112? Zainteresowałeś się kwestiami bezpieczeństwa? Usystematyzuj swoją wiedzę! Wszystkich chętnych zachęcamy do dołączenia do grona Ambasadorów Bezpieczeństwa. Nasza kampania „Bezpieczny Przejazd” ma na celu edukację społeczeństwa oraz promowanie zachowania zapewniającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Każda osoba, która aktywnie angażuje się w propagowanie tych wartości, przyczynia się do stworzenia lepszego i bezpieczniejszego otoczenia dla nas wszystkich.