11.02.2021 r. – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

11 lutego 2021 r. obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego. W sytuacji zagrożenia, gdy potrzebujemy pomocy, pierwszym numerem, pod którym możemy ją uzyskać, jest właśnie 112. Widnieje on również na Żółtej Naklejce PLK, dzięki której od początku uruchomienia projektu udało się wielokrotnie uniknąć tragedii na torach.

Napęd rogatkowy z żółtą naklejką PLK z podpisem Europejski dzień numeru alarmowego 112

112 to numer, pod który można dzwonić bezpłatnie przez całą dobę z telefonów na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierając 112, gdy zachodzi potrzeba uzyskania pomocy, rozmówca nawiązuje połączenie z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb ratunkowych (m.in. policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego).

Operatorzy numeru alarmowego, pracujący w Centrach Powiadamiania Ratunkowego w całej Polsce, rejestrują rocznie miliony zgłoszeń. W Polsce funkcjonuje 17 CPRów – dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Trafiają tam połączenia kierowane na numer alarmowy 112 i 997 z obszaru całego kraju. Na stanowisku operatora zatrudnionych jest ponad 1 300 osób.

W dzisiejszym dniu pragniemy wyróżnić wszystkich operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, odbierających telefon pod numerem alarmowym 112. Wasza praca jest bardzo odpowiedzialna, wymagająca i ciężka. Dziękujemy za to, co dla nas robicie!

#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie!

Stres, śmiertelne zagrożenie, walka z czasem... Kiedy kierowca samochodu w wyniku brawury lub nieprzestrzegania przepisów utknie pomiędzy rogatkami albo jego pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe kolejowo-drogowym, każda sekunda jest na wagę złota! Ten drogocenny czas daje kierowcom flagowy projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., czyli #ŻółtaNaklejkaPLK.

Numer alarmowy 112 widnieje również na Żółtej Naklejce PLK, którą można spotkać na każdym przejeździe kolejowo-drogowym, zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki temu w momencie zagrożenia, któremu często towarzyszy stres, strach i panika, można w szybki sposób uzyskać pomoc, a nawet uratować czyjeś życie, np. gdy ktoś utkwi w samochodzie na torach.

Od początku wprowadzenia projektu #ŻółtaNaklejkaPLK (1.06.2018 r.) operatorzy numeru alarmowego 112 w Centrach Powiadomienia Ratunkowego przyjęli 10 958 zgłoszeń (z wykorzystaniem Żółtej Naklejki PLK), dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. W 767 przypadkach wydano maszynistom polecenie ostrożnej jazdy i ograniczono prędkość pociągów, a w 372 przypadkach wstrzymano ruch kolejowy.

Dla porównania: do lutego 2020 r. statystyki (od momentu wdrożenia projektu) przedstawiały się  następująco: podczas zgłoszenia na numer 112 skorzystano 5 225 razy z żółtej naklejki, w 338 przypadkach wydano polecenie ostrożnej jazdy i ograniczono prędkość pociągów, a w 205 przypadkach wstrzymano ruch kolejowy.

Przez ostatni rok korzystanie z naklejki podwoiło się w stosunku do liczby od początku projektu do lutego 2020 r. Pozwala to przypuszczać, że świadomość społeczeństwa i popularność Żółtej Naklejki PLK rośnie z roku na rok, a sam projekt mógł już wielokrotnie uratować ludzkie życie.

Przykładowa rozmowa osoby zgłaszającej incydent na przejeździe na numer alarmowy 112:

Gdzie szukać Żółtej Naklejki PLK?

Naklejki znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Na każdej takiej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr. Przedstawione w ten sposób informacje pozwalają na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu lub przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr alarmowy 112. Pozwala to na usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami w sytuacji zagrożenia na torach oraz precyzyjną identyfikację przejścia bądź przejazdu kolejowo-drogowego osobie przyjmującej zgłoszenie.

Animacja prezentująca proces funkcjonowania Żółtej Naklejki PLK:

#ŻółtaNaklejkaPLK - więcej informacji.