Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dniu św. Floriana, będącego patronem tej grupy zawodowej.

Grafika - czerwone tło z ikonami kartki z kalendarza i hełmem strażackim oraz podpisem Międzynarodowy dzień strażaka.

Święto zainicjował w 1998 r. australijski strażak J.J. Edmondson na pamiątkę tragicznie zmarłych podczas akcji pięciu kolegów. Dzień jest  dla społeczności międzynarodowej wyrazem poparcia i szacunku dla wszystkich strażaków świata, podziękowaniem za ich niebezpieczną i ciężką pracę, niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi, jak również okazją do nagrodzenia zasłużonych funkcjonariuszy podczas uroczystości.

Składamy wyrazy wdzięczności dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy stale wspomagają pracę kolejarzy, uczestnicząc w akcjach ratunkowych na terenach kolejowych, także działając jako Ambasadorzy Bezpieczeństwa w  kampanii „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” Dziękujemy!