12.09.2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Został on ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

Żółta naklejka na napędzie rogatki, w tle tory

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tego typu zdarzenia mają często miejsce podczas wypadków drogowych. – źródło http://wpr.pl/news/276/swiatowy-dzien-pierwszej-pomocy,

Jeżeli wypadek ma miejsce w okolicy przejazdu kolejowo-drogowego to poza udzieleniem pierwszej pomocy, do ratowania zdrowia i życia poszkodowanego może przyczynić się #ŻółtaNaklejkaPLK.

Na 14 tysiącach przejazdów pojawiły się Żółte Naklejki. Znajdują się na napędach rogatek lub na krzyżach świętego Andrzeja od strony torów. Na każdej takiej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu składający się z 9 cyfr. System powiadamiania ratunkowego został zasilony bazą Indywidualnych Numerów Indentyfikacyjnych przejazdów kolejowo–drogowych z Żółtych Naklejek PLK, dlatego dzwoniąc na numer alarmowy wystarczy przedstawić zdarzenie i podać identyfikator przejazdu.

Przedstawione w ten sposób informacje pozwalają na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu lub przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr alarmowy 112. Pozwala to na usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami w sytuacji zagrożenia na torach oraz precyzyjną identyfikację przejazdu kolejowo-drogowego osobie przyjmującej zgłoszenie. Skorzystanie z Żółtej Naklejki może przyspieszyć zatrzymanie pociągu w bezpiecznej odległości od przejazdu i zapobiec tragedii.

Więcej informacji na temat żółtej naklejki znajduje się tutaj: https://www.bezpieczny-przejazd.pl/zolta-naklejka/. Można posłuchać tam m.in. nagrania ze zgłaszania wypadku na numer alarmowy 112 i dowiedzieć się  jak przebiega cała ścieżka komunikacji pomiędzy poszczególnymi organami.

Na koniec składamy najlepsze życzenia wszystkim, którzy codziennie ratują życie i zdrowie  ludziom na całym świecie, udzielając im pierwszej pomocy.