Rusza kolejna odsłona kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

Wraz z nadejściem sezonu urlopowego i natężeniem ruchu na polskich drogach rusza kolejny, wakacyjny etap kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Działania podejmowane w ramach akcji mają na celu podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego i zminimalizowanie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

 zamknięty przejazd kolejowy przez który przejeżdża pociąg

Każdy błąd uczestnika ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym może mieć nieodwracalne skutki, tym bardziej że droga hamowania rozpędzonego pociągu wynosi nawet 1300 m, czyli – obrazowo rzecz ujmując – 13 długości boiska piłkarskiego. Już od 16 lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują kampanię społeczną prowadzącą do poprawy bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Kolejna odsłona kampanii przed nami!

Wiedza na temat zasad bezpieczeństwa to podstawa

Na najbliższe miesiące zaplanowano warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców oraz egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, którzy w dużym stopniu wpływają na nawyki wypracowywane przez młodych kierowców. W okresie wakacyjnym na przejazdach kolejowo-drogowych zintensyfikowane zostaną akcje prewencyjne, mające na celu wyeliminowanie zachowań niepożądanych wśród kierowców oraz korzystania z niedozwolonych tzw. „dzikich przejść” przez pieszych. Konsekwencje wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych unaocznić ma symulacja zderzenia lokomotywy z pojazdem – przemawia nie tylko do rozsądku, ale i porusza emocje.  

Na tym etapie kampanii organizatorzy szczególnym zainteresowaniem obejmą grupę najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ambasadorem bezpieczeństwa zostanie influencer dziecięcy. W przystępny i zrozumiały sposób przypomni o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach kolejowych. Stanie się głosem rozsądku „upominającym” również rodziców i przypominającym m.in. o Żółtych Naklejkach PLK umieszczonych od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub na słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki, umożliwiających uniknięcie wypadku lub szybszą reakcję służb bezpieczeństwa w razie niebezpiecznego zdarzenia. Hasło „nauka przez zabawę” jest bliskie organizatorom kampanii – we współpracy z profesjonalnym studiem planują stworzenie gry planszowej m.in. o zasadach bezpieczeństwa na terenach kolejowych, gry mobilnej oraz gry przestrzennej w formie miasteczka ruchu drogowego. Nie zabraknie też warsztatów dedykowanych najmłodszym i akcji edukacyjnych.

Działania edukacyjne zostaną wsparte kampanią informacyjną w ogólnopolskich mediach.

Liczby mówią same za siebie

Chociaż wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią mniej niż 1% wszystkich wypadków komunikacyjnych, to wciąż zbyt dużo. Za każdym z nich stoją bowiem ofiary i dramaty osobiste, utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym oraz ogromne koszty. Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym, szkoleniom i kampanii informacyjnej można zauważyć pozytywny trend spadkowy liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.  

Od 2018 r., kiedy w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wprowadzono żółtą naklejkę, do roku 2020 liczba wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych spadła o niemal 23%. Z kolei od początku 2021 r. za pośrednictwem zgłoszeń z wykorzystaniem żółtej naklejki na przejazdach kolejowo-drogowych odnotowano aż 2546 reakcji. Dzięki temu w 165 przypadkach ruch pociągów został ograniczony, a w 53 – całkowicie wstrzymany, co pozwoliło zminimalizować możliwość wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.

Sami odbiorcy kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” przyznają, że dzięki niej poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa. 38% respondentów badania przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r. stwierdziło dodatkowo, że kampania ma bardzo duży lub raczej duży wpływ na zmianę nawyków i zachowań na przejazdach kolejowo-drogowych.