Statystyki wypadków - kwiecień 2024

10 wypadków i kolizji, 2 osoby zabite i 2 ciężko ranne to bilans zdarzeń do jakich doszło w kwietniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ponadto w czwartym miesiącu 2024 roku miały miejsce 22 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 17 osób, 2 zostały ciężko ranne.

Od początku 2024 roku na przejazdach wydarzyły się 43 wypadki i kolizje (o 1 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 9 osób zginęło (tyle samo co w analogicznym okresie zeszłego roku), 4 zostały ciężko ranne (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w kwietniu blisko 30 godzin.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.


BEZPIECZNY PRZEJAZD 2024 W LICZBACH:

Ogólnopolskie działania informacyjne i edukacyjne:

  • 344 prelekcje edukacyjne
  • 14 096 wyedukowanych dzieci
  • 392 akcje informująco-promocyjne na przejazdach
  • 24 296 odbiorców akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 67 043 rozdystrybuowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych
  • 200 usterek zgłoszonych przy pomocy formularza „Zgłoś usterkę”