Statystyki wypadków - marzec 2024

18 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite i 2 ciężko ranne to bilans zdarzeń do jakich doszło w marcu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ikony wykresu kołowego i słupkowego i napis statystyki

Ponadto w trzecim miesiącu 2024 roku miały miejsce 34 wypadki z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęły 23 osoby, 9 zostało ciężko rannych.

Od początku 2024 roku na przejazdach wydarzyły się 43 wypadki i kolizje (o 1 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 9 osób zginęło (tyle samo co w analogicznym okresie zeszłego roku), 4 zostały ciężko ranne (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w marcu ponad 56 godzin.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.


BEZPIECZNY PRZEJAZD 2024 W LICZBACH:

Ogólnopolskie działania informacyjne i edukacyjne:

  • 230 prelekcji edukacyjnych
  • 9 618 wyedukowanych dzieci
  • 295 akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 18 809 odbiorców akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 47 746 rozdystrybuowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych
  • 124 usterki zgłoszone przy pomocy formularza „Zgłoś usterkę”