Statystyki wypadków – luty 2024

8 wypadków i kolizji, 2 osoby zabite i 2 ciężko ranne to bilans zdarzeń do jakich doszło w lutym br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ikony wykresu kołowego i słupkowego i napis statystyki

Ponadto w drugim miesiącu 2024 roku miało miejsce 27 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 21 osób, 1 została ciężko ranna.

Od początku 2024 roku na przejazdach wydarzyło się 26 wypadków i kolizji (o 3 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 6 osób zginęło (tyle samo co w analogicznym okresie zeszłego roku), 2 zostały ciężko ranne (tyle samo co w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w lutym prawie 26 godzin.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.


BEZPIECZNY PRZEJAZD 2024 W LICZBACH:

Ogólnopolskie działania informacyjne i edukacyjne:

  • 111 prelekcji edukacyjnych
  • 4 124 wyedukowanych dzieci
  • 233 akcje informująco-promocyjne na przejazdach
  • 17 273 odbiorców akcji informująco-promocyjnych na przejazdach
  • 23 275 rozdystrybuowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych
  • 83 usterki zgłoszone przy pomocy formularza „Zgłoś usterkę”