Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy uhonorowane nagrodą w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały uhonorowane cenioną w branży kolejowej nagrodą. Za realizację warsztatów dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych skierowanych do instruktorów nauki jazdy i wykładowców ośrodków szkolenia kierowców oraz egzaminatorów WORD przedstawiciele PLK-i odebrali statuetkę w kategorii: czynnik ludzki – edukacja.

Statuetka „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” wykonana ze szkła.

7 grudnia 2022 roku w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jury konkursu bardzo wysoko oceniło realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nieprzerwanie od 2016 roku, warsztaty dla specjalistów, odpowiadających za kształcenie przyszłych kierowców.

Od 2016 roku kolejarze przeprowadzili 56 warsztatów, wyposażając w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych instruktorów i wykładowców z blisko 5 tyś. ośrodków szkolenia kierowców. Warsztaty te są jednym ze stałych działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, które wypracowały uznanie i renomę wśród osób i podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie przyszłych kierowców.

Mottem, które przyświeca kolejarzom podczas tych spotkań, jest hasło „lepiej przygotowany instruktor to bezpieczniejszy przyszły kierowca”. Statystyki od lat pokazują, że za 99% procent wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy. Z tego powodu kluczowe jest przekazanie im, już od początku kontaktów z kierownicą, rzetelnej i merytorycznej wiedzy związanej z bezpiecznym i prawidłowym przekraczaniem przejazdów. Dlatego wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują od kolejarzy materiały dydaktyczne, które wykorzystują w procesie przygotowania przyszłych uczestników ruchu drogowego.

Najbliższe warsztaty z tego cyklu odbędą się 14 grudnia 2022 r. w Lubinie w woj. dolnośląskim. Serdecznie na nie zapraszamy!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w VI edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, otrzymały również drugą nagrodę – w kategorii „Rozwiązanie systemowe”: za „rozwiązanie informatyczne wdrażające system Elektroniczny Dziennik Ruchu oraz jego powiązanie z Systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej i systemami zewnętrznymi”.